"Hur skapar man smartare arbetssätt och värden genom delning och delaktighet" Niklas Dalgrip - Chef Driftavdelningen SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Chef driftavdelningen, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)

"Hur skapar man smartare arbetssätt och värden genom delning och delaktighet" Niklas Dalgrip - Chef Driftavdelningen SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Chef driftavdelningen, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)

Biografi

Niklas är utbildad driftingenjör och har genom åren arbetat med förändrings och utvecklingsprojekt inom drift, digitalisering och kommunikation. SISAB äger och förvaltar 1,8 miljoner kvadratmeter, inom för- och grundskola samt gymnasium.

Niklas kommer att tala om hur man skapar smartare arbetssätt och värden genom delning och delaktighet.