Moderator: Per-Arne Andersson - Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL