"Förnyelselabbet - Innovationsverkstad ska skapa bättre integration" Pia McAleenan - Projektledare Förnyelselabbet Svid/SKL

"Förnyelselabbet - Innovationsverkstad ska skapa bättre integration" Pia McAleenan - Projektledare Förnyelselabbet Svid/SKL

Biografi

Pia McAleenan projektledare förnyelselabbet sedan hösten 2016. Som tjänsteperson har hon ägnat hela sitt yrkesliv hittills åt lärande, inflytande,delaktighet och innovation. Övertygad om  att medskapande, experimenterande och tillit är vägen framåt för att utveckla Sverige till det bättre. Förnyelselabbet gör just detta, samlar just nu ett 40tal aktörer sektorsövergripnade tillsammans med målgruppen för att lösa samhällsutmaningar. Just nu arbetar de med utmaningen hur vi skapar en bättre vardag för ensamkommande.