Margareta Palmqvist - Enhetschef, MSB

Enhetschef MSB

Margareta Palmqvist - Enhetschef, MSB

Enhetschef MSB

Biografi

Margareta Palmqvist har varit ansvarig för att införa systematiskt informationssäkerhetsarbete vid Socialstyrelsen. Arbetet ledde fram till ISO-certifiering av verksamheten enligt 27001-standarden år 2014. Sedan i april år leder hon enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid MSB med uppdraget att stödja offentlig sektor och näringslivet i att nå och upprätthålla en god informationssäkerhetsnivå.

>> Ta del av Margaretas presentation från DigiGov

Alla sessioner med Margareta Palmqvist - Enhetschef, MSB