Timothy Szlachetko - Utredningsledare, Avdelningen för IKT och styrning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norge