Vad är en IPO?

IPO bilder

IPO står för ”initial public offering” översatt till svenska börsnotering/notering. Det innebär den första försäljningen av aktier som som emitterats av ett AB/bolag.

Innan ett bolag noteras definieras det som ett privat företag eftersom aktierna endast är tillgängliga för tidiga investerare. Efter en IPO erbjuds aktieinnehavet till en större marknad där allmänheten även får vara med och investera/spekulera eller spara.

Varför gör man en börsnotering

En börsnotering utförs för att skaffa ett större kapital. Det är en av flera metoder som används. En annan metod som även används är gräsrotsfinansiering. Båda används i syftet att samla ihop kapital för att företaget ska kunna skala och växa.

Fördelar med en börsnotering

En framgångsrik IPO kan resultera i ett stort inflöde av kapital. Ett exempel på när en börsnotering gått bra var när bolaget Alibaba noterades. Börsnoteringen var en megasuccé och gick över 20 miljarder dollar. Denna typen av IPO:s kan bidra till att öka företagets prestige och offentliga image. Sen kan en börsnotering även gynna traders. Dom köper aktier innan och i samma ögonblick som det noteras, kan det ske svängningar uppåt, traders säljer då med vinst. Ipo:s kan även öka likviditet på marknaden, vilket resulterar i att det blir enklare för köpare och säljare att fylla sina ordrar. Börsen idag är inte som den var för 20 år sedan, teknikens frammarsch har resulterat i att det blivit enklare att delta i börsnoteringar samt investera själv.

Nackdelar med börsnoteringar

Det som kan upplevas vara jobbigt för ett bolag innan det börsnoteras, är att dom måste efterfölja regler och riktlinjer från organisationen som styr börsen. Detta innebär i sin tur att bolaget måste tillhandahålla finansiell information. Med finansiell information menar man på, redovisning, skatt och vinst.

Att börsnoteras innebär också stora kostnader för företaget. Finns också möjlighet att bolaget skulle behöva mer finansiering om börsnoteringen inte skulle bli lyckad. D.v.s att marknaden inte håller med om en så hög noteringskurs. Detta kan resultera i att aktiekursen sänks omedelbart. De ovan nämnda riskerna kan blir en dyr historia för ett företag

I det stora hela så är målet med en börsnotering att samla in mer kapital för att kunna få bolaget att växa och bli större. Man kanske behöver mer kapital för att investera i forskning eller för att köpa tjänster som ska få bolaget att ta en större andel av marknaden .

Lämna gärna en kommentar

Om Digigov

Vi fokuserar här på att skriva matnyttiga artiklar för att informera och lära. Främst fokuset kommer att ligga på ekonomi, finans och krediter. 

Nyheter som rör myndigheter och statliga instanser kommer även att förekomma.

Senaste inlägget